Description: C:\Users\Asus SOU\Downloads\New folder\image001.png

СУ ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ"

ПЛОВДИВ

 

 П  Р  И  Е  М   за учебната 2018/2019г.

 

на ученици след VIIми клас  със срок на

 

 обучение - 5 години

 

 

  ___________________________________________________________________________________________

 

Н И Е    В И    П Р Е Д Л А Г А М Е:

                            

Профил

Брой паралелки

Брой ученици

Интензивно изучаем чужд език

Балообразуващи предмети

Софтуерни и хардуерни науки

1

26

АЕ

БЕЛ, Математика

ИТ, ГИ

 

               

 СУ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ПЛОВДИВ

е с утвърдени традиции в обучението в профил  "Информационни технологии"   след завършен VІІ.

       Тази традиция продължава и се развива чрез възможностите за обучение на нашите настоящи и бъдещи възпитаници в модерния  профил Софтуерни и хардуерни науки. 

       Отличната  подготовка в областта на компютърните технологии, интензивното изучаване на английски език и солид-ната общообразователна подготовка, гарантират знания и компетентности, които са предпоставка за продължаване на образованието, бъдеща професионална реализация в сферата на  информационните и комуникационни технологии, личностно израстване и социална удовлетвореност. 

       Училището си партнира с УХТ Пловдив, където завършилите  могат да ползват привилегии и бонуси за продължава-не на образованието си в икономически специалности и  Бизнес информационни технологии.   

       СУ "Цар Симеон Велики" Пловдив е в договрни отношения и с други висши училища на територията на страната, в които завършилите ученици могат да продължат обучението си в различни специалности!   Преподавателите са високо-квалифицирани и с доказани професионални качества и умения. Училището е базово към ПУ П. Хилендарски и АМТИ.

       Извънкласната ангажираност на учениците  е богата и  разнообразна, като дейностите включват активни занимания със  спорт и изкуство, а  възпитаниците на училището печелят призови места на национални и международни турнири и състезания! Училището  активно  работи по проекти, финансирани от ЕС.