Правила относно COVID-19

Важна информация за вас, родители!
Правила относно учебния процес през учебната
2021 – 2022 година в условията на COVID-19 в
СУ „Цар Симеон Велики“
ПРАВИЛА и насоки-КОВИД19

АЛГОРИТЪМ ЗА ТЕСТВАНЕ
И
НСТРУКТАЖ
АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ