Правила относно COVID-19

Важна информация за вас, родители!
Правила относно учебния процес през учебната
2020 – 2021 година в условията на COVID-19 в
СУ „Цар Симеон Велики“
ПРАВИЛА-КОВИД19