Правила за безопасност в интернет и наръчник за родители

Уважаеми родители,
със стартирането на новата учебна година и с предизвикателствата, пред които е възможно да ни постави тя, ви предоставяме линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени в партньорство с Министерството на образованието и науката, Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:
https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf?fbclid=IwAR3VylPEBjPa_I0vrMnvDyS83CPKY5UeuXqcVc2iF2Ro8xzirDsk7y2pLnc
Наръчник за родители „Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родители в Ковид криза“ от Асоциация „Родители“
https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?fbclid=IwAR2GWwl2M7lIZsljOHK2HRUG2hYnURdzgpumn4YHVNVqQF62Ua312r6X_es

СУ „Цар Симеон Велики“ – Пловдив обявява  8 /осем/ свободни места за допълване на паралелката в VІІІ клас, профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език – учебна 2020/2021 г.

Срокът за подаване на документи за участие в класирането за обявените свободни места след трети етап е

до 25.08.2020 г., от 8,00 ч. до 17,00 ч.,

в сградата на училището.

Необходими  документи:  Заявление за участие в класиране /по образец – предоставя се от комисията в училище/,  Свидетелство  за основно образование – оригинал.

Резултатите от класирането се обявяват на 27.08.2020 г. в 10,00 ч.

Записване: от 28.08.2020 г до 31.08.2020 г. от 8,00 до 17,00 ч.,

в сградата на училището, със следните документи: Заявление за записване /по образец - предоставя се от комисията в училище/,  Свидетелство  за основно образование – оригинал.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

През летния сезон продължават тренировките по волейбол за IV, V, VI, VII и VIII клас. Заниманията ще се провеждат в понеделник, сряда и петък от 15:30 часа.

.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Записването на бъдещите първокласници ще стартира от 04.06.2020 г.

Задължителни документи при записване :

  • попълнено заявление за записване по образец (Приложение № 3), което се генерира от системата за прием;
  • копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
  • личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
  • удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ

Заявления се приемат от 08:30ч. – 16:30ч.

При записване се спазват противоепидемичните мерки – задължително носене на маска и спазване на дистанция 1,5 м .

Очакваме Ви!