Description: E:\Ot Asus COU\CSV_Plovdiv\public_html\ikl\image001.png

СУ „ ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ"

               ПЛОВДИВ

Доказаният във времето избор!

П  Р  И  Е  М   на ученици в Іви клас  учебна 2019/2020г.

 

Н И Е    В И    П Р Е Д Л А Г А М Е:

-          Отлична материална база

-          Просторен училищен двор за игри и спорт

-          Висококвалифицирани преподаватели

-          Целодневно обучение на учениците по паралелки /без сборни групи/ с разширено изучаване и интензивна подготовка по български език и литература и математика

-       Развитие на европейски ключови компетентности чрез участие на учениците в извънкласни дейности, факултативни занимания и клубове по предприемачество, екология и изобразително изкуство, организирани занимания по спорт, народни и модерни танци, английски език, театрални и музикални клубове

-       Модерни компютърни кабинети и чуждо езиково обучение

-       Целодневно медицинско обслужване

-       Столово хранене

 

Description: E:\Ot Asus COU\CSV_Plovdiv\public_html\ikl\image003.jpg

Всеки родител може да бъде активен участник в процеса на обучение като има възможността да наблюдава работата на учителите и постиженията и израстването на децата.

Екипът от преподаватели на бъдещите първокласници за учебната 2019/2020 г.:

Гергана Цанекова и Светла Кокова очакват своите бъдещи възпитаници и техните родители!

 

 

Още информация на сайта на община Пловдив: http://www.plovdiv.bg/item/education/

 

 

Description: E:\Ot Asus COU\CSV_Plovdiv\public_html\ikl\image005.jpg