Обща информация

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С РЕШЕНИЕ №2315 ОТ 26.03.2015НА АОП ЗА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
„ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ОТ СОУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“, ПЛОВДИВ
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА“

1. Заповед_-_учебници

2. Arhimed_Zayavka_5_7_Matematika_2015_2016

3. Prosveta_Zaiavka_1-4kl_2015_cena

4. Prosveta_Zaiavka_5-7kl_2015_cena

5. zayavka–1-7-anubis-bulvest-2015-2016

6. Longman_zayavka_2015

7. Bit_i_tehnika_Zaiavka_2015-2016

8. покани по издателства