РАБОТНО ВРЕМЕ ПЛАН-ПРИЕМ 2022

РАБОТНО ВРЕМЕ

ПЛАН-ПРИЕМ
2022/2023

в СУ “ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“, Пловдив

подаване на документи

8:00 – 18:00 ч.

почивни дни: събота и неделя