РАБОТНО ВРЕМЕ ПЛАН-ПРИЕМ 2019

РАБОТНО ВРЕМЕ

ПЛАН-ПРИЕМ 2019

в СУ“ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“, Пловдив

подаване на документи

8.00 – 18.00

почивни дни: събота и неделя