Колектив

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Категория персонал

1

Руси Атанасов Баташки

Директор, училище

педагогически специалисти

(с РФ и други)

2

Милена Димова Петрова

Заместник-директор, учебна дейност

педагогически специалисти

(с РФ и други)

3

Мария Илиева Йорданова

Заместник-директор, административно-стопанската дейност

специалисти с функции по управление на институцията

4

Станимира Димитрова Пискова

Главен счетоводител

административен персонал

5

Петър Николаев Радев

Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“

педагогически специалисти


6

Димитър Василев Дъбов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

7

Мария Атанасова Тапалилова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

8

Десислава Димитрова Зайкова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

прогимназиален етап

9

Станимира Тошкова Гарванова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

10

Динка Иванова Хаджиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

11

Димитрина Петрова Щърбева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

прогимназиален етап

12

Костадинка Владова Начева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

13

Елена Иванова Декова-Атанасова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

прогимназиален етап

14

Величка Миленова Попова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

15

Валери Иванов Тушев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

16

Диана Милчева Банчева

Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

17

Лена Иванова Кръстева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

гимназиален етап

18

Пламен Маринов Петров

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

прогимназиален етап

19

Мариана Стайкова Цонева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

прогимназиален етап

20

Димчо Рангелов Гочев

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

21

Галина Янакиева Милева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

прогимназиален етап

22

Димитрия Василева Кръшкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

начален етап

23

Гергана Станиславова Цанекова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

начален етап

24

Мариана Николаева Петрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

начален етап

25

Мария Ганчева Костова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

начален етап

26

Дочка Велинова Найденова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

начален етап

27

Мариана Манолова Генова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

ЦДО – начален етап

28

Надежда Кузманова Кузманова

Старши учител в група за ЦДО на учебния ден (I-IV клас)

ЦДО – начален етап

29

Веселина Бойкова Говедарова

Старши учител в група за ЦДО на учебния ден (I-IV клас)

ЦДО – начален етап

30

Мария Маринова Христева

Учител в група за ЦДО на учебния ден (I-IV клас)

ЦДО – начален етап

31

Янка Георгиева Медведева

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

32

Михаела Младенова Донкова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

33

Светослава Георгиева Иванова

Учител, ресурсен

прогимназиален етап

34

Магдалена Любомирова Тодорова

Логопед в институцията в системата на предучилищното и училищното образование

педагогически специалисти

35

Мария Василева Милова

Педагогически съветник

педагогически специалисти

36

Дияна Атанасова Хаджиева

Технически секретар

помощно-обслужващ персонал

37

Румяна Йорданова Иванова

Медицинска сестра

медицински персонал

38

Геро Рангелов Сакутов

Пазач, невъоръжена охрана

помощно-обслужващ персонал

39

Йонка Генова Богданова

Чистач/ Хигиенист

помощно-обслужващ персонал

40

Нурсен Юсеин Ахмед

Чистач/ Хигиенист

помощно-обслужващ персонал

41

Иванка Неделева Стоева

Чистач/ Хигиенист

помощно-обслужващ персонал