Колектив

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Категория персонал

1

Руси Атанасов Баташки

Директор, училище

педагогически специалисти

(с РФ и други)

2

Милена Димова Петрова

Заместник директор, учебната дейност

педагогически специалисти

(с РФ и други)

3

Мария Илиева Йорданова

Заместник  директор, административно-стопанската дейност

специалисти

4

Станимира Димитрова Пискова

Главен счетоводител

специалисти

5

Петър Николаев Радев

Ръководител на направление информационни и комуникационни технологии

педагогически специалисти

(с РФ и други)

6

Антоанета Томанова Цанкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

7

Светла Митова Тинкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

прогимназиален етап

8

Красимира Ангелова Кацарова

Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

прогимназиален етап

9

Димитър Василев Дъбов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

10

Динка Иванова Хаджиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

11

Димитрина Петрова
Щърбева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

прогимназиален етап

12

Костадинка Владова Начева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

13

Пенка Георгиева Дулдурска

Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

прогимназиален етап

14

Величка Миленова Попова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

15

Даниела Богомилова Лазарова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

прогимназиален етап

16

Диана Милчева Банчева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

прогимназиален етап

17

Жана Тодорова Сапунарова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

гимназиален етап

18

Валери Иванов Тушев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

19

Таня Александрова Палиийска

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

прогимназиален етап

20

Димчо Рангелов Гочев

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

гимназиален етап

21

Галина Янакиева Милева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

прогимназиален етап

22

Мариана Стайкова Цонева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

прогимназиален етап

23

Недялка Недева Ковачева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

начален етап

24

Димитрия Василева Кръшкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

начален етап

25

Гергана Станиславова Цанекова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

начален етап

26

Светла Константинова Кокова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

начален етап

27

Мариана Николаева Петрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

начален етап

28

Мариана Манолова Генова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

начален етап

29

Дочка Велинова Найденова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

начален етап

30

Мария Ганчева Костова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

начален етап

31

Севда Якова Шаркова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

възпитатели

32

Елена Иванова Декова-Атанасова

Учител, начален етап на основно образование

възпитатели

33

Надежда Кузманова Кузманова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

възпитатели

34

Евгения Йорданова Бахчеванова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

възпитатели

35

Веселина Бойкова Говедарова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

възпитатели

36

Светослава Георгиева Стоянова

Учител, начален етап на основно образование

възпитатели

37

Иванка Венциславова Николова

Учител, начален етап на основно образование

възпитатели

38

Мария Атанасова Тапалилова

Учител, начален етап на основно образование

възпитатели

39

Мария Маринова Христева

Учител, начален етап на основно образование

възпитатели

40

Дияна Атанасова Хаджиева

Технически секретар

помощно-обслужващ персонал

41

Георги Пламенов Ливоров

Педагогически съветник

педагогически специалисти (с РФ и други)

42

Калина Калоянова Кирчева

Библиотекар

специалисти

43

Драган Иванов

Волейбол

треньор

44

Геро Рангелов Сакутов

Пазач, невъоръжена охрана

помощно-обслужващ персонал

45

Йонка Генова Богданова

Чистач/ Хигиенист

работници

46

Елена Димитрова Братанова

Чистач/ Хигиенист

работници

47

Нурсен Юсеин Ахмед

Чистач/ Хигиенист

работници

48

Иванка Неделева Стоева

Чистач/ Хигиенист

работници