СУ „Цар Симеон Велики“

Директор: Руси Атанасов Баташки
тел: 0878 259 297

Зам.-директор УД: Милена Димова Петрова
тел: 0879 812 705

Зам.-директор АСД: Мария Илиева Йорданова
тел: 0879 812 706

Администрация
тел: 032 64 31 05

Адрес:гр. Пловдив, ул. Лука Касъров 13

e-mail: csv_school_pd@csv-plovdiv.com