История

Училището СУ „Цар Симеон Велики“ в град Пловдив е открито на 4 Октомври 1968 година като основно, днес училището е сред елитните в град Пловдив. То бързо спечелва доверието на обществеността и през годините успява не само да съхрани традициите, но и да открие нови хоризонти пред своите възпитаници.

През 1981 година учебното заведение прераства в средно общообразотелно. В него придобиват практически знания и умения, и студенти от ПУ Паисий Хилендарски- бъдещи педагози, умело наставлявани от компетентни базови учители. Днес училището, устремено към бъдещето, предлага разнообразни форми на извънкласна дейност.

Училището разполага с отлична материална база, съвременни компютри и преподаватели за солидна общообразователна, чуждоезикова и компютърна подготовка, гарантираща им успешна реализация в практиката и висшите училища.

През 2006 година училището е асоциирано към Кембридж училищата.

Минало, настояще и бъдеще – обединени от нестихваща жажда за знания, от стремеж към най-доброто за децата ни.

Минало, настояще и бъдеще – осмислени от здравата връзка между учителския колектив и родителската общественост.

Минало, настояще и бъдеще – изпълнени с вяра и самочувствие, със стремеж към приобщаване на младите хора към света на националните и общочовешките ценности.