График за консултации

Консултации с ученици I-IV клас
Консултации за среден и горен курс
Консултации Екип за подкрепа на личностно развитие