ВАКАНЦИИ 2022-2023

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – Есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – Коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – Междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – Пролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – Пролетна за XII клас

Неучебни дни:

31.03.2023 г. – Ден на таланта
11.05.2023 г. – Патронен празник на СУ „Цар Симеон Велики“ гр.Пловдив
19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2023 г. – Спортен празник
23.05.2023 г. – втори ДЗИ
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Дни за провеждане на НВО в VII, X клас

13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ
16.06.2023 г. – НВО по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)