ВАКАНЦИИ 2021-2022

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – Есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – Коледна
01.02.2022 г. вкл. – Междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – Пролетна за I – XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – Пролетна за XII клас

Неучебни дни:

04.03.2022 г. – Ден на таланта
11.05.2022 г. – Патронен празник на СУ „Цар Симеон Велики“ гр.Пловдив
18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
19.05.2022 г. – Спортен празник
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Дни за провеждане на НВО в VII, X клас

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ
16.06.2022 г. – НВО по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)