НВО 10 клас – чужд език и/или дигитални компетентности

На вниманието на учениците от 10 клас и техните родители! Във връзка с явяването на НВО по чужд език и/или дигитеални компетентности – 10  клас (изпитите са по желание и не са задължителни!!! ).

Срокът за подаване на заявления е от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г.
Заявленията се подават дистанционно (попълнени и подписани) сканирани и изпратени на email: csv_school_pd@csv-plovdiv.com
За информация и въпроси – тел: 0879812705
Заявления за полагане на изпити от НВО по чужд език и/или дигитални компетентности – 10 клас може да изтеглите от тези линкове:

10_клас_чужд език

10_клас_дигитални компетентности

НВО 7 клас – чужд език

На вниманието на учениците от 7 клас и техните родители! Във връзка с явяването на НВО по чужд език – 7  клас (изпитът е по желание и не e задължителен!!! ).

Срокът за подаване на заявления е от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г.
Заявленията се подават дистанционно (попълнени и подписани) сканирани и изпратени на email: csv_school_pd@csv-plovdiv.com
За информация и въпроси – тел: 0879812705
Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език 7 клас изтегли от този линк:

Заявление НВО 7 клас – чужд език

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

Уважаеми родители,
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

От 16.03.2020г. СУ „Цар Симеон Велики“ – град Пловдив, въвежда дистанционно обучение. Учебният процес ще се осъществява, като се спазва учебната програма на паралелките за съответния ден. Ежедневно, основно чрез платформата „Школо“, учениците ще получават материали от своите преподаватели, с които ще се запознават, ще изпълняват поставените към тях задачи, ще задават въпроси. Материалите ще се качват във времето от 08.00 до 14.00, а учениците ще се запознават с каченото и ще работят в удобно за тях време, съобразно дадените им инструкции.

Родители, апелирам към Вас, в случай че децата Ви нямат регистрация в „Школо“, в най-кратък срок да се направи такава. При необходимост от допълнителна информация бихте могли да се свържете с класния ръководител в рамките на работния ден.

Надявам се, че заедно ще преминем през предизвикателството дистанционно обучение!

Руси Баташки                                                                                                                                                                                                    Директор на СУ „Цар Симеон Велики“

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

Обявената грипна ваканция се удължава до 13.03.2020 г. (петък) включително! Дните 12.03.2020 г. и 13.03.2020 г. са неучебни за учениците от I-XII клас на СУ „Цар Симеон Велики“ – Пловдив, съгласно предписание на директора на РЗИ-Пловдив с изх.№06-22/10.03.2020 г. на основание на чл.105, ал.5 от ЗПУО.

Учебните занятия продължават на 16.03.2020 г. (понеделник) със седмичното разписание за втори учебен срок на 2019-2020 г.

Препоръчва се преустановяване на масови мероприятия.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА

СУ „Цар Симеон Велики“ – Пловдив

Обявиха грипна епидемия за цялата страна!

Министерство на здравеопазването обяви грипна епидемия за цялата страна. По заповед на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев се обявява грипна епидемия на територията на цялата страна от 06.03.2020г. до 11.03.2020г. включително, като се въвеждат следните мерки:
- Преустановяване на учебните занятия в училищата. Препоръчва се същото да се случи и в университетите, препоръчва се детските градини да останат отворени при задължителен медицински преглед на входа, както и засилени мерки за дезинфекция.
- Преустановят се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, имунизации и провеждането на планови операции и свиждания в здравните заведения.
- Препоръчва се и преустановяването на масови мероприятия.

ДЕН НА ТАЛАНТА

ДЕН ЗА БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Удължават грипната ваканция в Пловдив!

Грипната ваканция в Пловдив ще бъде удължена с още два дни.

Учениците се връщат в класните стаи едва следващия понеделник, 10 февруари.

През последните дни нивото на заболелите от грип остава високо. Това, в комбинация с очакваното рязко влошаване на времето през следващите дни, принуди ръководството на общината да удължи грипната ваканция с още два дни.