ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование към всяко училище се създава Обществен съвет. Обществения съвет подпомага развитието на училището и съдейства за граждански контрол на управлението му. Състои се от нечетен брой членове – родители и представител на финансиращия орган. За член на Обществения съвет всеки родител може да номинира себе си или друг родител от паралелката. В събранието на родителите може да участва само едни представител от паралелка.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

Уведомяваме  Ви, че на 15.12.2016 г . от 18:00 ч. в учителската стая ще се проведе събрание на родителите за определяне състава на Обществения съвет към СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Пловдив

Събранието ще се проведе по следния дневен ред:

  1. Избор на членове на Обществения съвет към СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Пловдив
  2. Избор на председател, зам. председател и секретар
  3. Избор на резервни членове на Обществения съвет към СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Пловдив

Приканваме Ви да излъчите по един родител от клас за участието в събранието.

РУСИ БАТАШКИ

Директор на СУ „Цар Симеон Велики ” гр. Пловдив

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

На 17 ноември 2016 година  се отбелязва Международният ден без тютюнопушене. В СУ „Цар Симеон Велики“ – Пловдив, се осъществиха поредицата от инициативи по повод на този ден, сред които  раздаване на стикери, изработване и разпространяване на послания, мотивиращи младите хора за живот без цигарен дим, презентиране на информация в час на класа за  вредата от тютюнопушенето. Мотото на поредицата от инициативи бе: РЕШЕНИЕТО Е ВАШЕ! ИЗБЕРЕТЕ ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ!МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

На 16 ноември в СУ „Цар Симеон Велики“- Пловдив, се отбеляза Международният ден на толерантността. В подкрепа на усилията на учители, родители и ученици да се създаде в училището среда на разбирателство и взаимопомощ, бе представена Харта на толерантността. Учениците от среден и горен курс надписаха балони с послания за доброта, човечност и толерантност, с които украсиха  фоайето  на училището. Учениците от начален курс символично „подадоха ръка“ на инициативата, чиято цел е превръщането на училището ни в среда на доверие и кураж за всеки, на хармония в различието и приемане, основано на съгласие.


Съобщение

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Скъпи учители,

За нас е удоволствие да Ви поздравим с Деня на народните будители! Обръщаме се към Вас с безкрайна благодарност за труда Ви. Признателни сме, че въпреки трудностите Вие безкористно изпълнявате своя дълг и всеки ден  давате всичко от себе си, за да ни направите достойни граждани. Сигурни сме, че имената Ви биха заели заслужено място редом с имената на народните ни будители.

Бъдете много здрави, винаги вдъхновени и търпеливи. Не спирайте да ни водите по пътя на знанието и духовността!

Честит празник, будители!

Ученически съвет при СУ „Цар Симеон Велики”Има още

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

ГОТОВИ ЗА ХЕЛОУИН

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

На днешната дата се отбелязва Международния ден за борба със затлъстяването. Затлъстяването на жителите от развитите страни все повече придобива мащабите на световна пандемия. България не прави изключение от общите европейски тенденции. В сравнение с останалите държави в Европейския съюз България е на шесто място по затлъстяване и свръхтегло при децата. Тъжните данни показват, че тази година всеки трети български първокласник е страдал от наднормено тегло.

СУ „Цар Симеон Велики” също отбелязва световния ден за борба със затлъстяването с провеждането на редица инициативи в насока превенция на наднорменото тегло и повишаване на културата на хранене. Най-малките-първокласниците, изработиха „Вкусна и здравословна азбука” под ръководството на г-жа Генова. Създадена бе презентация за часа на класа, посветена на Международния ден за борба със затлъстяването. Най-голям интерес предизвика музикалното междучасие, в което ученици и учители се надиграваха в знак на съпричастност към проблема.


1 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Уважаеми дами и господа,

Приемете нашите поздравления по повод 1 октомвриМеждународния ден на възрастните хора. На този ден всички ние отдаваме почитта си към хората от третата възраст и техния принос към обществото. Уважението към възрастния човек е мерило за културата и мъдростта на едно общество.

Скъпи възрастни хора, въпреки трудностите на времената, в които живеем, Вие с достоен труд отгледахте децата си в дух на родолюбие и съхранени семейни ценности. Днес с мъдрост, любов и себеотдаване помагате за отглеждане на следващото поколение български граждани.

Поздравяваме Ви и Ви пожелаваме здраве и дълголетие, топла грижа и внимание от страна на близките Ви. Пожелаваме Ви да продължавате да творите красота чрез силата на Вашия неостаряващ дух.

Училищна общност при СУЦар Симеон ВеликиЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

Европейският ден на езиците се провежда всяка година на 26 септември. На този ден се чества езиковото многообразие на континента: над 200 европейски езика, 24 официални езика на ЕС, около 60 регионални/малцинствени езика, както и още много други езици, говорени от хора от други части на света. Честването на този ден е възможност да се повиши осведомеността за многообразието от езици в Европа, да се насърчи културното и езиковото многообразие, да се стимулират хората от всички възрасти да изучават езици. Първият Европейски ден на езиците е проведен  през 2001 г. по инициатива на Съвета на Европа и оттогава се чества всяка година.                               Денят бе отбелязан и в СУ „Цар Симеон Велики”. Надписи „Харесвам те” написани на различни европейски езици украсиха коридорите на училището. Създадена бе и презентация, която ще бъде представена в часовете на класния ръководител.
Снимки: Здравко Ковачев от 7 А клас