КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конкурсна документация – 1 част

Конкурсна документация – 2 част

:::::::::: С Ъ О Б Щ Е Н И Е ::::::::::

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

НА УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

1. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА – недвижим имот – ученически стол с бюфет с площ 500 кв.м, с предназначение на обекта – ученическо хранене, намиращ се на територията на приземния етаж на сградата на СОУ „Цар Симеон Велики“, находяща се в гр. Пловдив, Район „Централен”, ул. „Лука Касъров“ № 13.Срок за отдаване на обекта 5 години  от датата на сключване на договора.

2. ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА -28.08.2014

3. НАЧАЛЕН ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА10.00 часа

4. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА –  учителската стая в  СОУ „Цар Симеон Велики” гр. Пловдив

5. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА1.00 лв.  /един  лев/ начална наемна цена за един  кв.метър площ от обекта

6. ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА100 лв. с краен срок за внасяне на депозита  22.08.2014 г. включително

7. ДЕПОЗИТЪТ ЗА УЧАСТИЕ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се заплащат по следната банкова сметка на СОУ ”Цар Симеон Велики” гр. Пловдив

БАНКА: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ IBAN:BG06IORT73753102007000; BIC:IORTBGSF

8. Конкурсната документация е на стойност 20 лв. /двадесет лева / невъзстановима след приключване на процедурата. Закупува се в деловодството на СОУ ”Цар Симеон Велики” гр.Пловдив след представяне на документ за закупена документация  по банков път, всеки ден от 28.07.2014 до 22.08.2014 включително ,от 8.30 до 16.00

9. Конкурсът се провежда на основание чл.14,ал.7 във връзка с ал.2 и чл.12 от ЗОС и решение №171,взето с протокол №15 от 27.05.2010 г на Общински съвет –Пловдив

10. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед №653/14.07.2014 г.  на директора на СОУ” Цар Симеон Велики” гр.Пловдив

11. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА –огледът и необходимите конкурсни документи се представят в срок от  28.07.2014 до 22.08.2014 г.,включително от 8.30 ч до 16.30 ч.в деловодството на СОУ „Цар Симеон Велики“,  гр. Пловдив, Район „Централен”, ул. „Лука Касъров“ № 13.

За допълнителна информация: тел.:

0888 07 97 08; 0879 812 706 – Мария Йорданова – пом.дир. „АСД“

ЧЕСТИТО ДИПЛОМИРАНЕ!

Зрелостниците от СОУ „Цар Симеон Велики“ получиха своите дипломи за средно образование в Европейски колеж по икономика и управление-Пловдив.

Попътен вятър!

ЧЕСТИТО ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

Скъпи ученици от V, VІ и VІІ клас, би и последния звънец за тази учебна година. Поздравяваме ви и ви желаем едно красиво, весело и незабравимо лято!
На нашите умни и ученолюбиви кандидат-гимназисти от VІІ клас желаем успех в надпреварата! Вярваме във вас и знаем, че ще откриете своя верен път. Вратите на училището ни и сърцата ни винаги са широко отворени за вас! Обичаме ви!>>

СПОРТЕН ПРАЗНИК 31 Май 2014 г.

И лошото време не попречи за станалия вече традиция пролетен спортен празник. След оспорваната надпревара в бягането момичета и момчета от различните възрастови групи, с голям спортен дух се изпълни и физкултурният салон на училището, където игрите продължиха със скачане с чували,  дърпане на въже, волейбол между отборите от различните класове. Още>>

Пореден успех на учениците от СОУ „Цар Симеон Велики“

Учениците от IVa клас с класен ръководител Димитрия Кръшкова вече 4 години се обучават по предприемачество и участват в инициативите на Junior Achievement Bulgaria.  За отлично представяне в бизнес предизвикателството „Идеите на малките в действие“ нашите ученици получиха грамоти.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ !!!

УЧИТЕЛ ОТ СОУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” – ПЛОВДИВ Е УДОСТОЕН С ПРЕСТИЖНА НАГРАДА

На 22 май 2014 година, по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, в зала „България” на панаирен конгресен център Регионален инспекторат по образованието – Пловдив за първа година номинира и връчи Награда на просветни дейци от област Пловдив за висок професионализъм и всеотдайност в педагогическата дейност и за постигнати значими резултати в образователно-възпитателния процес.

В категорията:

УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ СЪС ЗНАКА НА РИО И ГРАМОТА ПОЛУЧИ

ГОСПОЖА  ДИМИТРИЯ КРЪШКОВА – УЧИТЕЛ В СОУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”

ЧЕСТИТО, ГОСПОЖО КРЪШКОВА!

ВСИЧКИ ВАШИ ВЪЗПИТАНИЦИ И ЦЕЛИЯТ КОЛЕКТИВ  НА СОУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” СЕ ГОРДЕЕМ С ВАШИТЕ УСПЕХИ!

Манифестация 24 Май 2014 г.

„Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!…
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!..“

Ученици и учители от СОУ „Цар Симеон Велики“ се включиха в празничната манифестация по случай Деня на славянската писменост и култура! Още>>

Ръководството на СОУ „Цар Симеон Велики“ поздравява всички учители и ученици с деня на славянската писменост и култура.

Нека бъде светло  и  слънчево в душите Ви!


НА ДОБЪР ЧАС ВЪВ ВТОРИ КЛАС !

На 20.05.2014г. най-малките ученици получиха своите удостоверения за завършен 1-ви клас. Песни,игри и танци превърнаха събитието в незабравим празник за децата,техните родители и учители.