КЛУБ „СРЪЧНИ РЪЦЕ“ И ТВОРЕНИЯТА НА ТЕМА „ЗИМНИ ИГРИ“

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ

Учебните занимания  се възобновяват на 04.01.2021 г.,  като в присъствена форма ще се обучават учениците от начален етап (І – ІV клас), а учениците от прогимназиален и гимназиален  етап   (V – ХІІ клас)  продължават да се обучават в електронна среда от разстояние. При възникнали обстоятелства, които налагат промяна, ще  бъдете своевременно информирани!

КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА

!

График за учениците от 23.11. – 23.12.2020г.

Важно!

Ден на народните будители

Ден На Народните Будители-1