СУ „Цар Симеон Велики“ – Пловдив обявява  8 /осем/ свободни места за допълване на паралелката в VІІІ клас, профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език – учебна 2020/2021 г.

Срокът за подаване на документи за участие в класирането за обявените свободни места след трети етап е

до 25.08.2020 г., от 8,00 ч. до 17,00 ч.,

в сградата на училището.

Необходими  документи:  Заявление за участие в класиране /по образец – предоставя се от комисията в училище/,  Свидетелство  за основно образование – оригинал.

Резултатите от класирането се обявяват на 27.08.2020 г. в 10,00 ч.

Записване: от 28.08.2020 г до 31.08.2020 г. от 8,00 до 17,00 ч.,

в сградата на училището, със следните документи: Заявление за записване /по образец - предоставя се от комисията в училище/,  Свидетелство  за основно образование – оригинал.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

През летния сезон продължават тренировките по волейбол за IV, V, VI, VII и VIII клас. Заниманията ще се провеждат в понеделник, сряда и петък от 15:30 часа.

.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Записването на бъдещите първокласници ще стартира от 04.06.2020 г.

Задължителни документи при записване :

  • попълнено заявление за записване по образец (Приложение № 3), което се генерира от системата за прием;
  • копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
  • личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
  • удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ

Заявления се приемат от 08:30ч. – 16:30ч.

При записване се спазват противоепидемичните мерки – задължително носене на маска и спазване на дистанция 1,5 м .

Очакваме Ви!

IV-ТИ А КЛАС ЧЕСТИТИ 24-ТИ МАЙ НА ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ ЛЮБИМОТО УЧИЛИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ-ми КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

Уважаеми ученици и родители,

Моля да се запознаете с информацията, публикувана на сайта на РУО – Пловдив, относно полагането на изпит за проверка на способностите по музика или спорт, като спазвате реда и сроковете, определени за подаване на заявления!